Reklama
 
Blog | Jiří Macků

Proč proslul podivuhodný plejer Panenka?

Tak už šedesát! Panebože, ten čas letí. Dědek! A já ho pamatuji ještě jako dorostence...

Velký hráč, mnohonásobný reprezentant (59x), úspěšný střelec (17 gólů reprezentačních, 76 ligových), ale též velký herec trávníku, jenž znamená svět. Přední aktér dramatických fotbalových představení, který uměl i pobavit. Měli jsme podobných míň než málo, snad ještě Ladislavy Přádu a Vízka, kdo vnášel do dramatických bojů i stopy humoru. Sáhněme tedy po úsměvu i my. Připomenout pár příležitostnými poznámkami, případně příklady patřičně podtrhnout, proč proslul právě Panenka.

Prvotřídní pražský plejer, přitom původem pouze periferní, přesto po pravdě podivuhodná předlistopadová primadona, přítomností poněkud pozapomenutá. Pochopitelně po pravdě přiznávám: patřičné poznatky předávám poněkud pozdě po předlouhé periodě, prostě pěkných pár pětiletek po příležitostně připomínané pozápasové pečetící penaltě, po posledním perfektním Panenkově představení. Pochopte prosím poťouchlou paměť. Prostě přiznávám pozapomínání, potupné příznaky postupujícího pánského přechodu.

Především podrobněji přiblížím prvky Panenkovy prvotřídní profesionality. Podle proslavené pražské primadony první pozornost při plánovaném protiútoku pochopitelně především poutal plynulý průnik protivníkovým postavením. Poté patřičně potrénovaný plejer postupně přidával: převzít pár přímočarých pasů, přesnou přihrávku pro případ protiakce precizně pokrýt pilně posilovanou postavou, případně poskakující pumlíč přitlumit patičkou, poté pohodlně proběhnout podél pomezního, ponuré postavy pracovně pověřené praporkem, pohotově přímočaře proniknout postranním pásmem, postupně prokličkovat prašným pokutovým prostorem, plným panicky pobíhajících podezřele pajdajících postav protivníkových.

Panenka přitom pravidelně příkladně prosazoval pozitivní přístup při pokoření protilehlé pevnosti: především pozorně připravit perfektní palebné postavení, poté prokázat patřičný postřeh, prostě použít příhodnou příležitost. Pudově, případně pouze poslepu, pilně pálit, produktivně posílat protivníkovi příslušné pichlavé pozdravy. Přitom pečlivě pozorovat poplašené protihráče, pochopitelně plánující příslušnou protiakci – protivníka podle předzápasových příkazů pokrýt, překřížením překazit přesné pasy, pitomě provokovat, pokaždé – proti pravidlům, pochopitelně – proradně pacifikovat, případně přímo podtrhnout. Primitivní přístup, pochopitelně potrestaný přísnou píšťalkou, přikazující penaltu.

Penalta – pravidelně poskytovaná příležitost pozitivně přizdobit poločasy povětšinou pouze průměrných půtek. Prozrazené Panenkovo precizní provedení? Pokaždé podle potřeby. Poprvé parádní přesná prudká pumelice, podbřevnová případně přízemní pekelná pecka, projektil protrhávající příslušné provazové pletivo. Podruhé pochopitelně pamětníky pravidelně připomínaná: profesorsky provedený podivuhodně procítěný pohotovým podseknutím pěkně podebraný papírák plachtící prostředkem pole. Právem připomínaný proslavený případ. Předchozí původně Pelého podobné penalty? Promiňte prosím pobavené pousmání pamětníka – pouhé plagiáty.

Potom pochopitelně propukne potlesk plesajícího poblázněného publika, průběžně provázený poněkud patetickými plamennými popěvky pivo popíjejících podnapilých přívrženců. Prostě právem přivítaná perfektnost předchozího provedení. Protivníkova porážka, případně potvrzená potěšujícím půltuctovým pohřbem, prostě propadák, provokuje příznivci přeháněné přátelské poplácávání po plecích. Přitom pouhou pompou pořádný profík, především právě přestoupivší populární posila, právem pochopitelně poněkud pohrdá. Po pracovní poradě pověřených proto přijímá přidělený přiměřený plat, především privátní předsedova předvánoční prémie patřičně potěší.

Podotýkám přitom poznané: po případné porážce přicházejí pokaždé pravidelné problémy. Podobné proslavení plejeři pravděpodobně podrobně poznali. Především pánembohem poznamenaní pochybní pisálci, potměšilí promiskuitní proutníci, partička postpubertálních publicistů píšících příšerné pomluvy proti příkladným plejerům, pociťují potřebu překvapivou porážku pilným perem pravidelně podrobně pitvat. Pokaždé papír pokecaný převážně pitomostmi, podotýkám. Poražené případně pochválit? Pchááá! Pouze primitivně připomínají přehršli poznamenaných prohřešků. Postupně provinilým protagonistům prokáží pasivní přístup, právem potrestané přestupky, podrážděné poklesky, případně předstírané pády připomínající pokročilou padoucnici. Pochopitelně připomenou původce pokažených přihrávek, především pak prvořadě protivníku pitomě poskytnuté právo provedení penalty.

Poražení plejeři potom, podle psaných právně podložených podmínek, podepisují pokladníkovi převzetí papírově přiznaného peněžního paušálu. Podotýkám pitvorného, po přepočtu pouhého pakatelu. Při případném poranění, příkladně pádem poškozeném předloktí, přitom pojišťovna požadované – prý přemrštěné – peněžní požadavky potrefených pochopitelně povzneseně přehlíží.

Poutavé přiblížení Panenkových praktik, pozapomenutých profesorských penalt, potažmo předešle popsaných profesionálních praktik, pravděpodobně postačí. Případně přidám pár postřehů, poznatků převážně politického původu, připomenutím Panenkových polistopadových postojů. Přitom podotýkám: především pacholek pouze provokoval. Příkladně při prvomájové procházce pražskou plání pokynul přihlížejícím Pražanům přátelsky pravicí, poté poněkud provokativně poplival poststalinský piedestal pozapomenutého pomníku, pročež přátelsky políbil přitažlivou postavu, prý příbuznou portugalského původu, pohledné poodrostlé poupě požehnaných pouhých pár pátků po příznivě překonané pubertě. Poté příkladný profesionál promptně pospíchal pod plání podél proudu, poháněný palčivě pociťovanou prostatickou potřebou použít polorozbořený poněkud pochcaný plesnivý pisoár pod Palackého přemostěním. Přitom pootevřeným poklopcem poodhaleným přirozením překvapivě přesným proudem pokropil přítomnému postkomunistickému poslanci Pavlu P. pravou polobotku. Perfektně projevený protilevičácký postoj!, pochválili Panenkovo pohotové představení přítomní přihlížející. Probuzenou popularitou polichocený plejer předvedl poté přívltavskému publiku pár přímočarých penaltových pokusů.
Punktum!

Reklama